Bizim nailiyyətlər

• 2012-ci ilin əvvəllərində Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi yanında Yüksək Texnologiyalar Mərkəzində Zaqafqaziyada ilk ZİGMA elektron mikroskopu qurulmuş və işləməyə başlamışdır
• 2012-ci ilin sonunda Radiasiya Problemləri üzrə İnstitut tərəfindən tam komplektdə ZİGMA elektron mikroskop alınmış və qurulmuşdur
• 15 aprel 2013-cü il tarixində regionda artıq üçüncü olan EVO HD 15 15 elektron mikroskopun təchizatı planlaşdırılır
• 11 iyul 2012-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetində şirkət və Universitet arasında gələcək əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanmışdır
• Həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin biokimya kafedrasında Carl Zeiss optik mikroskopiya sinifinin təntənəli açılışı baş vermişdir. Bakı Dövlət Universitetinə, rəqəmli kameralarla və zəruri proqram təminatı ilə komplektləşdirilmiş, 10 ədəd Primo Star təlim mikroskopları təqdim olunmuşdur
• 2012-ci il - əməkdaşlığın və Azərbaycan Respublikasının Diaqnostik Mərkəzinin təchizatı üçün artıq OPMİ LUMERA 700, İOL Master kimi cihazlarla təchiz olunmasının başlanğıcıdır.

Referent Mərkəzləri

Aşağıdakı bazalar əsasında Referent bazaların yaranması haqqında danışıqlar aparılır:
• Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi yanında Tədqiqat və İnkişaf Yüksək Texnoloji Mərkəz – sərtcisimli işıqlandırma – fosfor – dəyişdirici işıq diodları; karbonlu nanotexnologiya; bionanotexnologiya
• Radiasiya Problemləri üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu – Radiasiya tədqiqatları
• Göz Xəstəliklər üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Tədbirlər
• Aparıcı dünya mərkəzlərində və klinikalarda həkimlərin beynəlxalq konqresslərdə, seminarlarda iştirakı!
• Beynəlxalq səviyyəli xarici həkim-mütəxəssislərin dəvəti ilə konfransların keçirilməsi
• Onlar tərəfindən tədqiqatlar sferasında referent mərkəzlər əməkdaşların təlimi