Servis

Regionda yaxşı inkişaf etmiş həmçinin servis xidmətidir.
"OPTEK" şirkətinin servis siyasətinin əsası – istifadəçilərin tez, keyfiyyətli və yüksək ixtisaslı servis xidmətində tələbatların təminatıdır.
Bizim Respublikada bu siyasəti həmçinin regional nümayəndəlik də əməl edir – montaj və avadanlıqda işləməyin öyrədilməsi üçün yüksək ixtisaslı mühəndislər dəvət olunur.
Satışdan sonra xidmətin servisi mövcuddur (zəmanətli və zəmanətdən sonrakı təmir).
Bununla yanaşı, regional servis mühəndisin öyrədilməsi də keçirilir.